Czy Twoja firma potrzebuje Inspektora Ochrony Danych?

Stałe wsparcie dla firmy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

OFERTA DLA FIRM

Opis oferty

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszych usług w zakresie stałego monitorowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz pełnienia funkcji IOD

Pełnienie funkcji: Inspektor Ochrony Danych

Oferujemy profesjonalne wsparcie naszych specjalistów polegające na pełnieniu
obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Przejmujemy również pełną odpowiedzialność określoną w art. 39 ogólnego rozporządzenia RODO dla tejże funkcji.
Profesjonalnie i z zaangażowaniem zatroszczymy się o to, by ochrona danych osobowych w Państwa firmie zawsze była na odpowiednim poziomie i zgodna z przepisami.

W ramach stałej, abonamentowej usługi jako Inspektor Ochrony Danych realizujemy między innymi następujące zadania:

 1. monitorowanie przestrzegania opracowanych wewnętrznych procedur i wytycznych oraz przepisów RODO i innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,
 2. regularne przeprowadzanie audytów w zakresie bezpieczeństwa danych,
 3. bieżące aktualizowanie prowadzonej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, analizy ryzyka oraz rejestru czynności przetwarzania,
 4. przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych w przedsiębiorstwie,
 5. zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami o zachowaniu poufności danych oraz prowadzenie rejestru osób upoważnionych,
 6. wsparcie w sytuacjach wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych,
 7. pełnienie usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa danych,
 8. współpraca z organem nadzorczym (Urząd Ochrony Danych Osobowych),
 9. reprezentowanie firmy przed kontrolą Organu Nadzorczego, współpraca z
  kontrolerami podczas całego procesu postępowania kontrolnego oraz odwoławczego.

W ramach realizacji oferty deklarujemy również stały kontakt z pracownikami firmy w zakresie konsultacji oraz doradztwa dotyczącego nowych rozwiązań ochrony danych osobowych wynikających ze zmiany przepisów prawa oraz interpretacji obecnych przepisów.
Nasza częsta obecność w Państwa firmie zagwarantuje Państwu również poczucie bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka potencjalnych nieprawidłowości.

Czy twoja firma jest gotowa na Rodo?

Oferujemy również usługi audytu i wdrożenia zmian dotyczących ochrony danych osobowych zgodnych z wymogami RODO

O Zespole

Zespół dedykowany do projektu to praktycy posiadający umiejętności i kompetencje precyzyjnie dobrane do specyfiki planowanego zadania. Posiadają szeroką wiedzę oraz doświadczenie, zarówno w obszarze audytu i kontroli, jak i w zakresie projektowania i administrowania infrastrukturą informatyczną oraz usługami IT w przedsiębiorstwach.
Specjalizujemy się w tematyce bezpieczeństwa danych osobowych, zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i teleinformatycznym. Przygotowujemy firmy na spełnienie wymagań wynikających z nowych przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), poprzez opracowanie i wdrożenie indywidualnego systemu, dopasowanego do potrzeb i specyfiki działania konkretnej organizacji.

Według badania przeprowadzonego przez IDC1 niemal 80% osób decyzyjnych z działów IT w firmach nie jest w pełni świadomych konsekwencji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych lub w ogóle nie słyszało o RODO (ang. GDPR). Spośród pozostałych 20% tylko jedna piąta spełnia nowe wymogi, 59% wciąż pracuje nad wdrożeniem odpowiednich zmian, a 21% przyznaje, że nie jest przygotowana.
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR) zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. (…) W przypadku niespełnienia wymogów RODO firma zostanie obciążona karą w dwóch przedziałach kwotowych: do 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa (zastosowanie ma kwota wyższa) oraz do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu. Niedostosowanie się do wymogów RODO może narazić firmy nie tylko na kary finansowe, ale również na wstrzymanie realizacji działań, a przez to wydłużenie trwania projektów, zwiększenie kosztów inwestycji czy utratę reputacji.
Maja Piotrowska

PolskaTimes.pl

Nie warto tracić czasu na wrdażanie zmian, oddeleguj to ekspertom

Firma Audit4You powstała dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

©2017 |Projekt: Altersitio | Wykonanie: Konten.to