Czy Twoja firma potrzebuje Inspektora Ochrony Danych?

Stałe wsparcie dla firmy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

OFERTA DLA FIRM

Opis oferty

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszych usług w zakresie stałego monitorowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz pełnienia funkcji IOD

Pełnienie funkcji: Inspektor Ochrony Danych

Oferujemy profesjonalne wsparcie naszych specjalistów polegające na pełnieniu
obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Przejmujemy również pełną odpowiedzialność określoną w art. 39 ogólnego rozporządzenia RODO dla tejże funkcji.
Profesjonalnie i z zaangażowaniem zatroszczymy się o to, by ochrona danych osobowych w Państwa firmie zawsze była na odpowiednim poziomie i zgodna z przepisami.

W ramach stałej, abonamentowej usługi jako Inspektor Ochrony Danych realizujemy między innymi następujące zadania:

 1. monitorowanie przestrzegania opracowanych wewnętrznych procedur i wytycznych oraz przepisów RODO i innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych,
 2. regularne przeprowadzanie audytów w zakresie bezpieczeństwa danych,
 3. bieżące aktualizowanie prowadzonej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, analizy ryzyka oraz rejestru czynności przetwarzania,
 4. przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych w przedsiębiorstwie,
 5. zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami o zachowaniu poufności danych oraz prowadzenie rejestru osób upoważnionych,
 6. wsparcie w sytuacjach wystąpienia incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych,
 7. pełnienie usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa danych,
 8. współpraca z organem nadzorczym (Urząd Ochrony Danych Osobowych),
 9. reprezentowanie firmy przed kontrolą Organu Nadzorczego, współpraca z
  kontrolerami podczas całego procesu postępowania kontrolnego oraz odwoławczego.

W ramach realizacji oferty deklarujemy również stały kontakt z pracownikami firmy w zakresie konsultacji oraz doradztwa dotyczącego nowych rozwiązań ochrony danych osobowych wynikających ze zmiany przepisów prawa oraz interpretacji obecnych przepisów.
Nasza częsta obecność w Państwa firmie zagwarantuje Państwu również poczucie bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka potencjalnych nieprawidłowości.

Czy twoja firma jest gotowa na Rodo?

Oferujemy również usługi audytu i wdrożenia zmian dotyczących ochrony danych osobowych zgodnych z wymogami RODO

O Zespole

Zespół dedykowany do projektu to praktycy posiadający umiejętności i kompetencje precyzyjnie dobrane do specyfiki planowanego zadania. Posiadają szeroką wiedzę oraz doświadczenie, zarówno w obszarze audytu i kontroli, jak i w zakresie projektowania i administrowania infrastrukturą informatyczną oraz usługami IT w przedsiębiorstwach.
Specjalizujemy się w tematyce bezpieczeństwa danych osobowych, zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i teleinformatycznym. Przygotowujemy firmy na spełnienie wymagań wynikających z nowych przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), poprzez opracowanie i wdrożenie indywidualnego systemu, dopasowanego do potrzeb i specyfiki działania konkretnej organizacji.

Według badania przeprowadzonego przez IDC1 niemal 80% osób decyzyjnych z działów IT w firmach nie jest w pełni świadomych konsekwencji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych lub w ogóle nie słyszało o RODO (ang. GDPR). Spośród pozostałych 20% tylko jedna piąta spełnia nowe wymogi, 59% wciąż pracuje nad wdrożeniem odpowiednich zmian, a 21% przyznaje, że nie jest przygotowana.
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR) zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. (…) W przypadku niespełnienia wymogów RODO firma zostanie obciążona karą w dwóch przedziałach kwotowych: do 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa (zastosowanie ma kwota wyższa) oraz do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu. Niedostosowanie się do wymogów RODO może narazić firmy nie tylko na kary finansowe, ale również na wstrzymanie realizacji działań, a przez to wydłużenie trwania projektów, zwiększenie kosztów inwestycji czy utratę reputacji.
Maja Piotrowska

PolskaTimes.pl

Nie warto tracić czasu na wrdażanie zmian, oddeleguj to ekspertom