Audit4You

Audit4You

O mnie

Ekspert ds. bezpieczeństwa finansowego biznesu

Jako właściciel firmy Audit4You współpracuję z wieloma firmami  udzielając im wsparcia w ochronie ich finansów. Dzięki moim rozwiązaniom moi klienci zabezpieczyli  kwotę około 100 mln zł przed nadużyciami oraz innymi negatywnymi zdarzeniami.

Audytorka śledcza, audytorka  wewnętrzna, kontrolerka

Przeprowadziłam oraz nadzorowałam ponad 500 audytów i kontroli, które obejmowały zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne oraz spółki skarbu państwa. Moja umiejętność prowadzenia skrupulatnych analiz miała kluczowe znaczenie dla identyfikacji obszarów poprawy i skuteczności funkcjonowania audytowanych podmiotów.

Biegła sądowa z ekonomii śledczej

Wykonałam ponad 100 analiz i opinii w dziedzinie ekonomii śledczej dla kancelarii prawnych oraz wymiaru sprawiedliwości, pomagając w zrozumieniu skomplikowanych aspektów ekonomicznych w kontekście postępowań sądowych

Barbara Ciemała
Doświadczenie, któremu możesz zaufać.

Doświadczenie zawodowe

Rozpoczynając swoją ścieżkę zawodową będąc jeszcze studentką, miałam okazję zdobyć cenne doświadczenie w Domu Maklerskim Penetrator. Pracując tam, zgłębiałam tajniki dynamicznego rynku kapitałowego oraz działalności biur maklerskich.

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w Urzędzie Kontroli Skarbowej, tuż po ukończeniu Akademii Ekonomicznej. Pierwsze kroki w pracy kontrolera były dla mnie ważnym momentem, który pozwolił mi zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w świecie podatków i dotacji.

Rozpoczęcie pracy na stanowisku kontrolera państwowego w Najwyższej Izbie Kontroli było wynikiem wygrania konkursu, w którym brało udział wiele osób. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło mi wejść w inny świat kontroli oraz zdobyć perspektywę na procesy kontroli i audytu na szczeblu państwowym.

W trakcie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim miałam szansę na wykorzystanie swojego dotychczasowego doświadczenia oraz implementację standardów kontroli stosowanych w innych organach. Prowadząc wydział kontroli i audytu, zostałam w 2010 r. nazwana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów tytułem “Lidera zmian w administracji rządowej” za stworzenie nowoczesnego zespołu specjalistów, który wprowadził innowacyjne podejście do kontroli i audytu.

Rozpoczynając swoją ścieżkę zawodową będąc jeszcze studentką, miałam okazję zdobyć cenne doświadczenie w Domu Maklerskim Penetrator. Pracując tam, zgłębiałam tajniki dynamicznego rynku kapitałowego oraz działalności biur maklerskich.

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w Urzędzie Kontroli Skarbowej, tuż po ukończeniu Akademii Ekonomicznej. Pierwsze kroki w pracy kontrolera były dla mnie ważnym momentem, który pozwolił mi zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w świecie podatków i dotacji.

Rozpoczęcie pracy na stanowisku kontrolera państwowego w Najwyższej Izbie Kontroli było wynikiem wygrania konkursu, w którym brało udział wiele osób. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło mi wejść w inny świat kontroli oraz zdobyć perspektywę na procesy kontroli i audytu na szczeblu państwowym.

W trakcie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim miałam szansę na wykorzystanie swojego dotychczasowego doświadczenia oraz implementację standardów kontroli stosowanych w innych organach. Prowadząc wydział kontroli i audytu, zostałam w 2010 r. nazwana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów tytułem “Lidera zmian w administracji rządowej” za stworzenie nowoczesnego zespołu specjalistów, który wprowadził innowacyjne podejście do kontroli i audytu.

Doświadczenie menedżerskie

W trakcie 8-letniej pracy na stanowisku dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, zarządzałam pracą kilkudziesięciu kontrolerów oraz audytorów. Moja umiejętność organizacji i kierowania zespołem pozwoliła na skuteczną realizację działań kontrolnych i audytowych.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miałam okazję pełnić rolę dyrektora oraz wice-dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w ramach projektu obywatel.gov. Podczas tego zadania skutecznie zarządzałam zespołem oraz koordynowałam współpracę między ministerstwami zaangażowanymi w projekt. Moje umiejętności organizacyjne odegrały kluczową rolę w osiągnięciu celów projektowych.

Firmę Audit4You założyłam w  2017 r. Od tego czasu mam możliwość realizacji różnorodnych projektów w zakresie analiz ekonomii śledczej.  Jednym z największych był projekt realizowany w ramach jednej z największych spraw gospodarczych w kraju, do którego Firma Audit4You została wybrana spośród kilku największych firm audytorskich w kraju, a jej wybór był rezultatem wyjątkowego podejścia do analiz oraz zaawansowanej metodologii badania przyczynowo-skutkowego.

W trakcie 8-letniej pracy na stanowisku dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, zarządzałam pracą kilkudziesięciu kontrolerów oraz audytorów. Moja umiejętność organizacji i kierowania zespołem pozwoliła na skuteczną realizację działań kontrolnych i audytowych.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miałam okazję pełnić rolę dyrektora oraz wice-dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w ramach projektu obywatel.gov. Podczas tego zadania skutecznie zarządzałam zespołem oraz koordynowałam współpracę między ministerstwami zaangażowanymi w projekt. Moje umiejętności organizacyjne odegrały kluczową rolę w osiągnięciu celów projektowych.

Firmę Audit4You założyłam w  2017 r. Od tego czasu mam możliwość realizacji różnorodnych projektów w zakresie analiz ekonomii śledczej.  Jednym z największych był projekt realizowany w ramach jednej z największych spraw gospodarczych w kraju, do którego Firma Audit4You została wybrana spośród kilku największych firm audytorskich w kraju, a jej wybór był rezultatem wyjątkowego podejścia do analiz oraz zaawansowanej metodologii badania przyczynowo-skutkowego.

Certyfikaty i szkolenia

Praca w różnorodnych miejscach pozwoliła mi rozwijać się zawodowo, zdobywać wiedzę na temat różnych aspektów działalności i budować umiejętności w obszarze kontroli, audytu oraz zarządzania.

Z doświadczeniem zdobytym przez ponad 25 lat pracy, stoję po stronie firm i przedsiębiorców. 

Moim celem jest chronić pieniądze klientów przed wyciekami i błędnymi działaniami czy nieuzasadnionymi decyzjami mającymi miejsce w firmie.

„Z doświadczeniem, któremu możesz zaufać, stoję po Twojej stronie.”

Barbara Ciemała

Opinie klientów

Prywatnie:

Pasjonuję się zgłębianiem tajników ludzkiej osobowości.

Fascynuje mnie odkrywanie i stosowanie nowych metod samorozwoju.

Na co dzień praktykuję jogę Iyengara oraz medytację.

Uwielbiam nordikwalking, rolki oraz narciarstwo.

Lubię dobrą i zdrowa kuchnię.

barbara ciemala audytor
Scroll to Top