Kim jesteśmy

O nas

Jesteśmy ekspertami w tworzeniu i realizacji skomplikowanych projektów wymagających koordynacji działań i procesów na wielu poziomach zarządczych, jak również we wdrażaniu innowacyjnych projektów i programowaniu nowych rozwiązań. Pomagamy przejść firmom przez zmieniające się otoczenie biznesowe. Potrafimy doskonale zarządzać zmianą oraz działać z wyjątkową skutecznością w sytuacjach kryzysowych.

Jako audytorzy i menadżerowie działamy proaktywnie. Reagujemy na zmiany w otaczającej firmy rzeczywistości. Dostrzegamy szanse i zagrożenia. Słuchamy uważnie co mają do powiedzenia właściciele i pracownicy firm. Nie bez kozery „audite” oznacza słuchanie.

Nasza misja

Pomaganie przedsiębiorcom w świadomym i bezpiecznym zarządzaniu swoimi firmami poprzez tworzenie dla nich kompleksowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod zarządzania w biznesie.

Nasza założycielka

Barbara Ciemała
doświadczony menadżer, audytor, kontroler i ewaluator

 • ponad 10 lat zarządzania zespołami oraz innowacyjnymi projektami w obszarze audytu, kontroli oraz szeroko rozumianej komunikacji
 • ponad 12 lat audytów i kontroli w:
  • jednostkach sektora rządowego, samorządowego
  • spółkach skarbu państwa
  • przedsiębiorstwach prywatnych

Doświadczenie menadżerskie zdobyła w pracy w:

 • Śląski Urząd Wojewódzki na stanowisku Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich

Doświadczenie audytorskie i kontrolerskie w takich instytucjach jak:

 • Urząd Kontroli Skarbowej
 • Najwyższa Izba Kontroli

Lider zmian, który z sukcesem wprowadzała nowatorskie rozwiązania dotyczące zarządzania oraz inspirowała zmiany w administracji publicznej. Jej pomysły rekomendowane były do stosowania w innych instytucjach administracji rządowej szczebla centralnego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie później pogłębiała wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz audytu wewnętrznego. Kontynuowała również edukację na Uniwersytecie Warszawskim w obszarze kontroli i nadzoru, tam też ukończyła Akademię Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno‑Gospodarczego. Absolwentka Akademii Menadżera dla kadry zarządzającej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trenerka rozwoju osobistego, master NLP współautorka publikacji z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego.

Nasz zespół

Korzystamy z doświadczonego zespołu ekspertów, których umiejętności dobieramy w zależności od wykonywanego zadania. Nasz zespół obejmuje praktyków w zakresie:

 • zarządzania
 • audytu
 • księgowości oraz analizy sprawozdań (budżetowych i finansowych)
 • doradztwa prawnego
 • doradztwa podatkowego

Robię to co jest moją pasją, to co najbardziej lubię i umiem – dzielę się swoimi doświadczeniami, słucham i słyszę ludzi, pracuję z ludźmi i jestem z nimi w stałym kontakcie, pomagam im i doradzam. Wykonuję swoją pracę szczerze, uczciwie i spójnie ze sobą. Skutecznie pomagam zarządzać firmami ograniczając ryzyko do minimum za pomocą stworzonych specjalnie dla moich klientów narzędzi. Cieszy mnie każda zmiana na lepsze i efekty, które cieszą moich klientów.

Barbara Ciemała

Umów się na bezpłatną konsultację!