AkademiA AudyTORA Śledczego

Zostań

Praktykiem Audytu Śledczego Finansowego!

Naucz się metod i technik przeprowadzania audytu ryzyka nadużyć i oszustw finansowych, aby z łatwością samodzielnie ocenić bezpieczeństwo finansowe organizacji, nawet jeśli nie masz doświadczenia w audycie śledczym.

Czy zauważyłeś, że są przed Tobą stawiane coraz większe oczekiwania, a jednocześnie czujesz, że brakuje Ci wystarczającej wiedzy lub odwagi, aby podjąć się trudnego zadania analizy niepokojących sygnałów finansowych w swojej organizacji?

A może pragniesz zdobyć nowe kompetencje jako audytor śledczy, aby stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy?

Czy próbujesz pogodzić swoją chęć rozwoju z natłokiem obowiązków? Czy masz dość niezrealizowanych planów, na które zawsze brakuje Ci przestrzeni?

W świecie audytu i kontroli, podobnie jak w dziedzinie finansów, stajesz przed wieloma wyzwaniami. Bycie audytorem czy kontrolerem to obecnie bardzo wymagające zadanie.

Przytłaczają Cię obowiązki audytorskie?

Musisz przeprowadzać audyt, identyfikować i analizować ryzyko, które coraz częściej dotyczy nadużyć, raportować do szefa oraz odpowiadać na coraz większe oczekiwania ze strony kierownictwa lub zarządu, a Ty nie masz doświadczenia w tak specjalistycznych tematach.

A wszystko to, bez możliwości poszerzania eksperckiej wiedzy ani wsparcia dużego zespołu? Czy nie uważasz, że to męczące? Jak długo można to wytrzymać?

Na szczęście możesz poszerzyć swoją ekspercką wiedzę i zdobyć nowe umiejętności w zakresie przeprowadzania audytów nadużyć finansowych w organizacjach czy firmach, nawet nie mając doświadczenia w audycie śledczym.

Nasz kurs Praktyk Audytu Śledczego Finansowego pomoże Ci nabrać pewności siebie, zdobyć kompetencje audytora śledczego, stawić czoła trudnym wyzwaniom, stać się profesjonalnym audytorem i przeprowadzać samodzielne audyty ryzyka nadużyć z łatwością i odwagą.

Audytor śledczy brzmi dla Ciebie skomplikowanie ?

Chociaż to specjalistyczny zawód, każdy audytor śledczy kiedyś zaczynał.

Ty też możesz zdobyć praktyczne umiejętności, biorąc udział w naszych warsztatach, i wykorzystać je później w swojej pracy.

Unikatowe umiejętności

Zaawansowana wiedza

Praktyczne podejście

Etapy audytu śledczego

# 1. Wykonaj przegląd wstępny

i zidentyfikuj obszary największego zagrożenia, aby skutecznie chronić organizację przed wypływem środków

# 2. Zaplanuj swój pierwszy audyt śledczy

stwórz strategię osiągnięcia celów, które sobie wyznaczyłeś w audycie śledczym

# 3. Przeprowadź szczegółową analizę

korzystając z różnych metod audytu śledczego, aby właściwie zweryfikować niepokojące sygnały i przeprowadzić dokładny audyt.

# 4. Napisz wyjątkowy raport

który będzie jasny i zrozumiały dla odbiorców Twojej pracy, aby uświadomić im wagę problemu i umożliwić podjęcie odpowiednich działań.

Zdobądź nowe umiejętności i kompetencje dzięki praktycznemu kursowi w Akademii Audytora Śledczego

Osiągniesz pewność siebie  – pokonasz obawy związane z finansami i zyskasz odwagę w identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu będziesz skutecznie komunikować trudne sytuacje zarówno wśród pracowników, jak i kierownictwu.

Docenisz swoją wartość –  na rynku pracy, która będzie wynikiem zdobytych umiejętności. Dzięki temu będziesz mieć szansę znaleźć satysfakcjonującą, wartościową i dobrze płatną pracę.

Będziesz działać skutecznie –  Dzięki nowym umiejętnościom Twoja praca będzie przynosiła konkretne rezultaty finansowe dla organizacji, co skutkować będzie zwiększoną aprobatą i docenieniem wśród kolegów oraz kierownictwa.

KTO NAJBARDZIEJ SKORZYTA NA KURSIE

AUDYTORZY

Zdobywając praktyczną wiedzę i poszerzając swoje kompetencje, staną się bardziej odważni w identyfikacji ryzyka nadużyć oraz wyjątkowi na rynku pracy.

KONTROLERZY

Zdobędą kompetencje i pogłębią specjalistyczny warsztat analiz śledczych oraz zdobędą praktyczne podejście do finansów w obszarze nadużyć i oszustw.

PRACOWNICY FINANSÓW

Poszerzą swoją świadomość w zakresie bezpieczeństwa finansowego realizowanych przez nich procesów biznesowych.

Poznaj prowadzące kurs
Praktyk Audytu Śledczego Finansowego

Barbara Ciemała

>Właścicielka firmy Audit4You,

>audytorka śledcza, audytorka wewnętrzna,

>biegła sądowa z zakresu ekonomii śledczej przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy,

>ekspertka ds. ekonomii śledczej współpracująca z organami ścigania w całym kraju,

>wieloletni praktyk w zakresie kontroli i audytu organów państwowych – NIK, UKS, UW, KPRM,

>specjalista w zakresie kontroli finansowej i rachunkowości spółek oraz podmiotów publicznych,

>audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,

>szkoli prokuratorów, aplikantów i studentów prawa.

Sabina Śleziak

>Ekspertka w dziedzinie finansów i rachunkowości podmiotów publicznych, ​

>kontroler oraz kierująca zespołem kontrolerów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z 16 letnim stażem,

>specjalistka w przeprowadzaniu kontroli finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach administracji zespolonej,

>obszar jej działania to gospodarka finansowa, wykorzystanie dotacji, realizacja dochodów, prawidłowość planowania, wydatkowania środków, prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,

>posiada 14 – letnie doświadczenie w organach skarbowych.

Z kim pracujemy

Opinie

Sprawdź, co mówią osoby, które były na naszych szkoleniach

Co wyniesiesz ze szkolenia?

Gotowy schemat, według którego należy postępować w przypadku potencjalnego ryzyka nadużycia

Metody stosowane przez doświadczonych audytorów, które pozwolą poprawnie zweryfikować niepokojące sygnały

Sposób na  to, jak zakomunikować szefowi organizacji wykryte nieprawidłowości, żeby potraktował to poważnie i podjął odpowiednie kroki.

Praktyczną i przydatną wiedzę, dzięki której nabierzesz pewności w swoich działaniach.

4P czyli 4 Moduły
w kursie
Praktyk Audytu Śledczego Finansowego

Moduł 1

Przegląd wstępny

𝟭 Analiza stanu prawnego

✓ Przegląd obowiązujących przepisów prawnych

✓ Zrozumienie regulacji dotyczących audytu finansowego

𝟮 Analiza procedur

✓ Przegląd wewnętrznych procedur firmy

✓ Ocena zgodności procedur z obowiązującymi standardami

𝟯 Analiza zachowań

✓ Identyfikacja nietypowych zachowań finansowych

✓ Monitorowanie transakcji pod kątem anomalii

𝟰 Czerwone flagi

✓ Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych wskazujących na możliwość oszustw

✓ Przykłady i studia przypadków z rzeczywistego świata

𝟱 Ocena ryzyka do badanego obszaru

✓ Przegląd ryzyka związanego z audytowanym obszarem

✓ Identyfikacja kluczowych zagrożeń

𝟲 Określenie celu i zakresu audytu

✓ Określenie celów audytu

✓ Określenie zakresu i granic audytu

Moduł 2

Planowanie audytu

𝟭 Ocena ryzyka audytu

✓ Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z przeprowadzaniem audytu

𝟮 Próg istotności – kontekst, charakter i wartość

✓ Ustalanie progu istotności w fazie planowania

✓ Wpływ kontekstu i charakteru ryzyka na wartość progową

𝟯 Program, metodologia

✓ Opracowanie szczegółowego programu audytu

✓ Wybór odpowiedniej metodologii badawczej

✓ Definiowanie kroków postępowania w audycie

𝟰 Techniki

✓ Omówienie technik stosowanych podczas audytu

✓ Praktyczne zastosowanie wybranych technik

Moduł 3

Przeprowadzenie audytu

𝟭 Analiza i badanie dokumentacji lub zdarzeń

Notatki – Dokumentowanie kluczowych obserwacji i ustaleń.

Zestawienia – Przygotowanie zestawień danych finansowych.

Opisy – Sporządzanie szczegółowych opisów analizowanych zdarzeń.

Zbieranie dokumentów – Gromadzenie i weryfikacja dokumentów finansowych.

𝟮 Dowody w audycie śledczym

✓ Rola dowodów w audycie śledczym

✓ Cechy dowodów

✓ Ocena dowodów

✓ Dokumentowanie dowodów w audycie

✓ Zabezpieczenie materiałów dowodowych

𝟯 Podstawowe rodzaje dowodów w audycie śledczym

✓ Dokumenty

✓ Wyjaśnienia/wywiady

✓ Oświadczenie

✓ Pobranie rzeczy

✓ Oględziny

✓ Analiza danych informatycznych pochodzących z różnych źródeł

Moduł 4

Sporządzenie raportu

𝟭 Sprawozdanie z audytu

✓ Cechy dobrego sprawozdania

✓ Adresaci sprawozdania z audytu śledczego

𝟮 Dokumentowanie ustaleń z audytu

✓ Przykładowe opisy ustaleń z audytu śledczego

𝟯 Wnioski 

✓ Formułowanie wniosków na podstawie zebranych dowodów

𝟰 Rekomendacje

✓ Formułowanie rekomendacji na podstawie wyników audytu

✓ Praktyczne wskazówki dla poprawy procesów finansowych

Co otrzymasz, kiedy dołączysz do Kursu

#6 Certyfikat

Certyfikat ukończenia kursu

#5 Mentoring 1 : 1

4 x Mentoring i Coaching Indywidualny z ekspertem audytu śledczego Barbarą Ciemała, w drodze do zdobywania zawodu audytora śledczego

#4 Mentoring Grupowy

4 x mentoring grupowy online na żywo  w grupie max. 10 osobowej

#3 Workbooki

4 x workbook – do każdego modułu specjalny workbook

#2 Ćwiczenia

4 x ćwiczenia do samodzielnej pracy, do wykonania po każdym ze spotkań online, na bazie materiałów i wiedzy ze szkolenia 

#1 Spotkania online

4 x spotkania online na żywo – praktyczne szkolenie i praktyczne ćwiczenia z dwiema ekspertkami (12 h)

BONUSY, dzięki którym poszerzysz zakres swojej wiedzy i kompetencji

Bonus #1

Dostęp do nagrania szkolenia “Wprowadzenie do audytu śledczego” o wartości 479zł

Bonus #2

Zamknięta grupa na Facebooku lub Linkedinie dla uczestników szkolenia

Bonus #3

Metodologia wykonania audytu dotacji wraz z poradnikiem

Bonus #4

Pakiet narzędzi dla audytora – checklisty itp.

Wybierz pakiet i zdobądź nowe umiejętności i kompetencje!

PAKIET PODSTAWOWY

Normalna cena: 3600 zł

Cena Promocyjna
2957 PLN

brutto

PAKIET PREMIUM

Normalna cena: 5500 zł

Cena Promocyjna
4957 PLN

brutto

TYLKO
7 miejsc!

TYLKO
7 miejsc!

PAKIET VIP

Normalna cena: 11500 zł

Cena Promocyjna
9557 PLN

brutto

Cena pakietów wzrośnie za

  • 00DNI
  • 00GODZ
  • 00MIN
  • 00SEK

Podnieś swoje kompetencje w audycie śledczym i poczuj się pewnie podejmując trudne decyzje.

Scroll to Top