Oferta dla przedsiębiorstw

Strategia bezpiecznego zarządzania

Program autorski stworzony przez ekspertów Audit4You obejmujący kompleksowe usługi doradztwa, audytu oraz wdrożenia mechanizmów zarządczych w firmach.
Oferta skierowana jest do właścicieli i zarządów firm, które dynamicznie rozwinęły się w ostatnich kilku latach i zatrudniają co najmniej kilkudziesięciu pracowników.

Odzyskaj pełną kontrolę nad Twoją firmą!

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządzasz dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem i chcesz się skoncentrować na dalszym rozwoju firmy a jednocześnie mieć pewność, że firma bezpiecznie funkcjonuje,
jednak:
 • coraz częściej czujesz się zmęczony i sfrustrowany ogromem bieżących spraw oraz zarządzaniem firmą
 • nie masz pewności, czy posiadasz wystarczającą wiedzę o wszystkich zagrożeniach w swojej firmie, które mogą Cię narazić na kary lub sankcje finansowe
 • masz obawy, czy coraz głębsza znajomość firmy przez pracowników jest bezpieczna dla rozwoju firmy, a ich działania są odpowiedzialne i godne zaufania
 • zastanawiasz się, czym spowodowane są wielokrotnie pojawiające się w firmie sytuacje, które wymykają Ci się spod kontroli i doprowadzają firmę do strat finansowych
 • widzisz, że bieżące koszty prowadzenia działalności stale rosną.
To oznacza, że potrzebujesz pomocy w:
 • odzyskaniu i utrzymaniu pełnej kontroli nad sprawami firmy
 • podziale najważniejszych obowiązków i ról w firmie
 • poznaniu takich sposobów działania, byś mógł pierwszy wiedzieć o pojawiających się zagrożeniach w firmie
 • uporządkowaniu ważnych procesów zarządczych
 • obniżeniu oraz monitorowaniu kosztów
Jakie korzyści przyniosą działania naszych ekspertów?
 • Poznasz sprawdzone i szybkie sposoby kompleksowego kontrolowania istotnych dla firmy spraw i ważnych procesów oraz dowiesz się jak skutecznie nadzorować pracowników. Wypracujemy dla Ciebie odpowiednie mechanizmy i procedury tak, żebyś z łatwością w każdym momencie mógł sprawdzić, czy ważne sprawy w firmie są prawidłowo i terminowo załatwiane.
 • Będziesz otrzymywał bieżące sygnały o istniejących w firmie ukrytych zagrożeniach, które mogą Cię narazić na różnego rodzaju sankcje lub kary finansowe oraz skutecznie je wyeliminujesz
 • Wypracujesz sobie jasny i klarowny podział obowiązków pomiędzy pracownikami i wspólnikami. Każdy doskonale będzie wiedział jakie są jego zadnia, czym się będzie zajmować i za co będzie ponosił odpowiedzialność. Pracownicy będą mieli ustaloną ścieżkę postępowania w najczęściej występujących oraz strategicznych sytuacjach pojawiających się w firmie.
 • Dowiesz się, jakie pojawiające się w firmie sytuacje i jakie zachowania pracowników mogą narazić firmę na straty finansowe oraz będziesz umiał na nie odpowiednio zareagować i je wyeliminować
 • Obniżysz koszty prowadzenia swojej firmy, dowiesz się jak je okresowo monitorować i w jaki sposób elastycznie kształtować, dzięki czemu wyniki finansowe szybko wzrosną.
Co konkretnie zrobimy w firmie?
 • przeprowadzimy analizę obowiązujących w firmie procedur i zwyczajowych schematów działania (np. dokonywania wydatków, obiegu dokumentów w firmie, zapewnienia poprawności merytorycznej dokumentacji finansowej)
 • zidentyfikujemy istniejące luki , które mogłyby przynieść straty bądź mogłyby zostać wykorzystane do nadużyć przez pracowników
 • wyeliminujemy zidentyfikowane luki
 • usprawnimy i uszczelnimy funkcjonujący system
 • stworzymy skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia strat finansowych albo nadużyć ze strony pracowników
 • stworzymy system monitorowania oraz kształtowania się kosztów w powiązaniu z przychodami firmy
 • zminimalizujemy ryzyko nieracjonalnego ponoszenia kosztów

Usługi dla przedsiębiorców

Audyt operacyjny
Oceniamy sposób organizacji przedsiębiorstwa pod względem skuteczności i wydajności realizowanych celów biznesowych, a następnie formułujemy zalecenia dotyczące poprawy jego funkcjonowania.
Audyt RODO

Analizujemy sytuację przedsiębiorstwa w zakresie posiadanych danych osobowych (np. pracowników, kontrahentów) oraz oceniamy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych w zakresie organizacyjnym firmy jak również w obszarze IT. Więcej

Restrukturyzacja kosztów działalności
Kompleksowo przeglądamy koszty działalności przedsiębiorstwa, oceniamy czy poniesione wydatki pozwalają na uzyskanie najlepszej jakości produktów i usług, a następnie wdrażamy rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztów oraz uzyskanie oszczędności w zakładanym okresie.
Optymalizacja struktury organizacyjnej
Dostosowujemy funkcjonującą w przedsiębiorstwie strukturę organizacyjną na różnych poziomach zarządczych w taki sposób, by gwarantowała realizację zakładanych celów biznesowych w sposób skuteczny, rzetelny i terminowy.
Budowanie systemu kontroli wewnętrznej
Tworzymy system kontroli wewnętrznej, który skutecznie chroni przedsiębiorstwo przed powstaniem strat na skutek słabości systemowych, operacyjnych lub organizacyjnych.
Przygotowanie do audytu lub kontroli organów państwowych.
Pomagamy bezpiecznie przejść przez proces audytu/kontroli, wspieramy naszych klientów na każdym etapie tego procesu. W tym celu wykorzystujemy szerokie i wieloletnie doświadczenia naszych ekspertów zdobyte podczas wykonywania audytów i kontroli w organach państwowych.
Polityka zarządzania ryzykiem
Identyfikujemy, analizujemy oraz oceniamy ryzyka na wielu poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a następnie projektujemy działania przeciwdziałające oraz ograniczające poziom ryzyka w firmie.
Wykrywanie oraz przeciwdziałanie nadużyciom w firmie
Wykrywamy słabości systemowe (np. w organizacji pracy, podziale kompetencji, braku nadzoru itp.), które mogą zostać wykorzystane do potencjalnych nadużyć przez pracowników, eliminujemy je oraz uszczelniamy system.

Audyt bezpieczeństwa informacji

Identyfikujemy słabe punkty w organizacji pracy oraz infrastrukturze informatycznej. Oceniamy stopień bezpieczeństwa informacji oraz zalecamy zmiany mające na celu zwiększenie poziomu ochrony w przedsiębiorstwie. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo sieci oraz systemów teleinformatycznych. Badamy świadomość pracowników pod kątem stosowanych środków
ostrożności.

Co konkretnie zrobimy w firmie?
 • przeprowadzimy analizę obowiązujących w firmie procedur i zwyczajowych schematów działania (np. dokonywania wydatków, obiegu dokumentów w firmie, zapewnienia poprawności merytorycznej dokumentacji finansowej)
 • zidentyfikujemy istniejące luki , które mogłyby przynieść straty bądź mogłyby zostać wykorzystane do nadużyć przez pracowników
 • wyeliminujemy zidentyfikowane luki
 • usprawnimy i uszczelnimy funkcjonujący system
 • stworzymy skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia strat finansowych albo nadużyć ze strony pracowników
 • stworzymy system monitorowania oraz kształtowania się kosztów w powiązaniu z przychodami firmy
 • zminimalizujemy ryzyko nieracjonalnego ponoszenia kosztów