Audit4You

Audit4You

Audit4You

Kancelarie Prawne i Sądy

Dziedzina ekonomii śledczej, którą reprezentujemy, skupia się na prowadzeniu dogłębnych analiz, tworzeniu merytorycznych ekspertyz oraz opinii dla naszych klientów. Oferujemy nasze wsparcie, by dostarczyć rzetelne i precyzyjne informacje, które mogą mieć kluczowe znaczenie w procesach sądowych oraz innych sprawach prawnych.

Jako Biegli Sądowi z zakresu ekonomii śledczej, świadczymy usługi wykonywania ekspertyz, analiz oraz opinii przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Katowicach oraz Bydgoszczy. Nasza działalność w ramach ekonomii śledczej obejmuje różnorodne aspekty, a nasze usługi opierają się na głębokiej wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów w dziedzinie ekonomii śledczej. Wspieramy klientów w uzyskiwaniu klarownych analiz ekonomicznych, które stanowią istotne narzędzie w procesach prawnych oraz działaniach podejmowanych w celu wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości.

Wybierz usługę z zakresu ekonomii śledczej, która Cię interesuje:

Opinie biegłego sądowego dla sądów i prokuratur

Tworzymy rzetelne i solidne opinie, które stanowią ważny element procesów sądowych i postępowań prowadzonych przez prokuratury.

Nasze opinie są oparte na gruntownych analizach ekonomicznych oraz starannym zbieraniu dowodów.

W zakres opinii biegłego sądowego ekonomii śledczej, wchodzą następujące obszary:

analizy przepływu środków pieniężnych – PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY;

analizy prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych – dokumentacja papierowa oraz zapisy w systemach finansowo – księgowych;

analizy powiązań kapitałowo – osobowych w Spółkach, przepływy środków pieniężnych w podmiotach powiązanych;

analizy finansowa przedsiębiorstw – kondycja finansowa, badanie przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłość;

analiza poprawności wydatkowania i rozliczania dotacji pochodzących z różnych źródeł

wykrywanie fraudów, korupcji, nadużyć pracowniczych;

analizy przeprowadzania procesu zamówień publicznych;

analizy bankowe – działalność banków, parabanków, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich;

Opinie dla firm, kancelarii prawnych i osób fizycznych

Dostarczamy profesjonalne opinie dla kancelarii prawnych, które mogą stanowić cenne wsparcie w różnego rodzaju sprawach prawnych.

Opinie napisane przez biegłych, mogą być wykorzystane w postępowaniach karnych, gospodarczych, cywilnych, jak również do celów prywatnych.

Pierwszym etapem rozpoczęcia współpracy jest wykonanie analizy wstępnej, która polega na ocenie czy dostarczony przez klienta materiał dowodowy jest wystarczający do zrealizowania ekspertyzy, co pomaga w ocenie zakresu pracy oraz potrzebnych działań w kontekście tworzenia opinii ekonomicznej.
Koszt analizy wstępnej – od 640 zł neto ( ważna jest ilość materiału dowodowego)

Analiza e-Discovery

E-discovery – analiza dużych ilości danych pochodzących z różnych źródeł: Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia informatyczne INTELLA e-discovery do analizy danych dostarczonych przez klienta.

Analizujemy informacje pochodzące z elektronicznych zasobów, takie jak bazy danych, twarde dyski, chmury, laptopy, telefony, czy systemy finansowo-księgowe, aby dostarczyć rzetelne i istotne dowody w procesach sądowych czy postępowaniach wewnętrznych lub audytach.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc w Twojej konkretnie sprawie, skontaktuj się z nami.

Czym zajmuje się ekonomia śledcza?

Ekonomia śledcza, jako stosunkowo młoda dziedzina, skupia się na gromadzeniu oraz analizie danych ekonomicznych, w celu wykrycia różnorodnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Jej obszar działania nie ogranicza się wyłącznie do rachunkowości śledczej, czyli dokumentów księgowych spółek i innych podmiotów. Wręcz przeciwnie, obejmuje szereg zagadnień i sfer działalności badanego podmiotu, które mogą wpływać na jego aspekty finansowe.

Co to jest ekonomia śledcza?

Definicję ekonomii śledczej można sprowadzić do umiejętności odnajdywania dowodów nieprawidłowości czy nadużyć, umiejętnego układania ich w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy oraz prezentowania pełnego obrazu sytuacji, wraz z oszacowaniem szkód, zakresu nadużyć i identyfikacją odpowiedzialnych za te działania.

Jak wygląda proces analizy?

Kluczowym etapem w analizie ekonomii śledczej jest dokładne pozyskiwanie oraz skrupulatna analiza dowodów, mająca na celu przygotowanie klarownych raportów i opinii, które można wykorzystać w procesach sądowych lub wyjaśniających, jak na przykład wewnątrz spółek.
Niezwykle ważne jest, aby w toku badań w dziedzinie ekonomii śledczej skupić się nie tylko na pozyskiwaniu materiału dowodowego, ale także na dokładnej analizie. Dzięki temu można stworzyć raporty z analiz, czyli opinie, które stanowią cenne wsparcie dla procesów sądowych oraz wyjaśniających, takich jak dochodzenia prowadzone w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Dokumentowanie wyników analiz.

Jednym z kluczowych wyzwań w analizach ekonomii śledczej jest potrafić wyjaśnić często złożone wyniki analiz ekonomicznych w sposób prosty i zrozumiały dla różnorodnych odbiorców. W większości przypadków odbiorcami takich raportów są prawnicy, jak sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni i adwokaci, którzy mogą nie mieć wiedzy w dziedzinie ekonomii. Nasze ekspertyzy cechuje zdolność przekazywania skomplikowanych zagadnień w sposób przystępny dla każdego.

Jak pracuje nasz zespół?

Nasz zespół specjalistów w ekonomii śledczej posiada unikalne umiejętności przedstawiania zawiłych treści w sposób zrozumiały. Oprócz tego, nasza metodyka pozyskiwania i analizowania materiału dowodowego oraz wyciągania wniosków przyczynowo – skutkowych stanowi naszą przewagę konkurencyjną.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy dla organów kontroli, takich jak Najwyższa Izba Kontroli czy organy skarbowe, jesteśmy cenionymi ekspertami w tej dziedzinie. Nasze wnioski, szczególnie w sprawach karnych, są solidnie potwierdzone rzetelnie zebranym materiałem dowodowym, opiniowaliśmy wiele spraw dla organów ścigania oraz sądów.

Nasze analizy i opinie są efektem pracy zespołowej, która angażuje różne perspektywy, w tym księgowych, biegłych rewidentów, prawników i audytorów. Wspólna praca prowadzi do stworzenia profesjonalnych wniosków, opartych na interdyscyplinarnej pracy zespołu analityków.

Jak analizujemy materiał pochodzący z różnych źródeł?

W przypadkach, gdy materiał dowodowy występuje w formie elektronicznej i wymaga współpracy z informatykami, ściśle współpracujemy z zespołem informatyków śledczych. W pełni angażujemy się w te sprawy, pracując w zespole nad dostarczonym materiałem dowodowym na każdym etapie tworzenia opinii. Nasze opinie są wszechstronne, obejmujące zarówno aspekty ekonomii, jak i informatyki śledczej.

W naszych analizach wykorzystujemy zaawansowane narzędzia informatyczne, takie jak program INTELLA e-discovery, aby dokładnie przetworzyć i zanalizować dostarczone dowody. Nasze wnioski opierają się na różnych źródłach materiału dowodowego, takich jak elektroniczne systemy finansowo-księgowe, poczta elektroniczna, bazy danych, rozmowy telefoniczne, dyski twarde, źródła osobowe oraz dokumentacja papierowa.
Wszystkie te elementy razem umożliwiają nam formułowanie rzetelnych wniosków na podstawie różnorodnych źródeł informacji, pochodzących zarówno z dziedziny ekonomii, jak i informatyki.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy z nami, zadzwoń lub napisz.
Scroll to Top