Szkolenie online idealne dla: audytorów, kontrolerów i wszystkich osób odpowiedzialnych za finanse w sektorze publicznym i prywatnym

Przeprowadź samodzielny audyt ryzyka nadużyć i sprawdź bezpieczeństwo swojej organizacji,
nawet jeśli nie masz doświadczenia
w audycie śledczym finansowym.

Na webinarze poznasz metody i strategie doświadczonych audytorów i kontrolerów o sprawdzonej SKUTECZNOŚCI!

Na webinarze poznasz metody i strategie doświadczonych audytorów i kontrolerów o sprawdzonej SKUTECZNOŚCI!

14.06.2024

10:00

Temat webinaru

Jak wykonać samodzielny audyt ryzyka nadużyć - 3 kluczowe kroki

3 kluczowe kroki do samodzielnego audytu ryzyka nadużyć, które poznasz na webinarze:

 1. Wykonanie wstępnej analizy ryzyka nadużyć, która pozwoli zidentyfikować obszar największego zagrożenia i ochroni organizację przed wypływem środków pieniężnych.
 2. Metody przeprowadzenia audytu ryzyka nadużyć, aby poprawnie zweryfikować niepokojące sygnały lub nieprawidłowości.
 3. Skuteczne zakomunikowanie szefowi organizacji wykryte nieprawidłowości lub nadużycia  w taki sposób, aby zrozumiał wagę problemu i podjął odpowiednie działania.

Szkolenie poprowadzą:

Barbara Ciemała

 • Właścicielka firmy Audit4You,
 • audytorka śledcza, audytorka wewnętrzna,
 • biegła sądowa z zakresu ekonomii śledczej przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy,
 • ekspertka ds. ekonomii śledczej współpracująca z organami ścigania w całym kraju,
 • wieloletni praktyk w zakresie kontroli i audytu organów państwowych – NIK, UKS, UW, KPRM,
 • specjalista w zakresie kontroli finansowej i rachunkowości spółek oraz podmiotów publicznych,
 • audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • szkoli prokuratorów, aplikantów i studentów prawa.

Sabina Śleziak

 • Ekspertka w dziedzinie finansów i rachunkowości podmiotów publicznych, ​
 • kontroler oraz kierująca zespołem kontrolerów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z 16 letnim stażem,
 • ​specjalistka w przeprowadzaniu kontroli finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach administracji zespolonej,
 • obszar jej działania to gospodarka finansowa, wykorzystanie dotacji, realizacja dochodów, prawidłowość planowania, wydatkowania środków, prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • posiada 14 – letnie doświadczenie w organach skarbowych.

Poznaj Opinie uczestników naszych webinarów

Opinie pochodzą z komentarzy pod postami w social mediach oraz z ankiet przeprowadzonych po webinarze.

Sprawdź możliwości wykonania samodzielnego audytu ryzyka nadużyć, aby zdobyć nowe kompetencje w audycie.

Formularz zapisowy

Scroll to Top