AUDYT OTWARCIA CZY AUDYT RYZYKA NADUŻYĆ?

W świecie finansów publicznych w Polsce, obserwujemy obecnie intensywny rozwój działań mających na celu weryfikację poprawności wydatkowania środków publicznych. W ramach tych działań rozpoczęły się pierwsze audyty otwarcia, które ujawniają pierwsze nieprawidłowości. W związku z tym, warto przyjrzeć się bliżej roli audytu otwarcia i audytu nadużyć, ponieważ pomagają one zidentyfikować i eliminować potencjalne zagrożenia w obszarze …

AUDYT OTWARCIA CZY AUDYT RYZYKA NADUŻYĆ? Read More »