CZY DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA WCHODZI W ZAKRES ZADAŃ INSTYTUCJI KULTURY?

Dziś w ramach serii porad dla samorządów, chcieliśmy poruszyć temat zakresu zadań, które gminy przydzielają do realizacji instytucjom kultury. Czy tematy kultury fizycznej i sportu wchodzą w zakres działalności kulturalnej takiej instytucji? Czy środki z dotacji podmiotowych mogą być przeznaczane na realizację tego typu zadań? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule, powołując się na odpowiednie przepisy.

BŁĘDY W ROZUMIENIU ZAKRESU ZADAŃ INSTYTUCJI KULTURY

Jednym z powszechnych błędów w dziedzinie organizacji instytucji kultury jest przydzielanie jej zadań wychodzących poza zakres jej kompetencji. Najczęściej są to zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, które powszechnie daje się do realizacji instytucjom kultury podczas gdy obowiązujące przepisy prawa nie dają podstaw do funkcjonowania instytucji kultury (samorządowej osoby prawnej), która realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

JAKIE ZADANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z DOTACJI PODMIOTOWYCH?

Przypominamy, że zgodnie z art. 1 ustawy o działalności kulturalnej, „Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury”. Wiąże się z tym ściśle kwestia dotacji podmiotowych, które udzielane są wyłącznie na działalność kulturalną. Dlatego przeznaczanie środków finansowych na sport z planu finansowego centrum kultury nie jest zgodne z art. 12, 18 do 21 oraz art. 28 ust.2 ustawy o działalności kulturalnej w związku z przepisami art 218 ustawy o finansach publicznych.

KTO POWINIEN REALIZOWAĆ ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU?

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu powinna być realizowana w ramach zadań własnych gminy przez gminną jednostkę organizacyjną, działającą wyłącznie w formie zakładu budżetowego (patrz art. 14 pkt 7 i art. 219 ust 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.)

Mamy nadzieję, że artykuł ten wyjaśnia część wątpliwości związanych z zakresem zadań i kompetencji przyznawanych instytucjom kultury a także pomoże Państwu poprawnie przygotować plany finansowe i zagospodarować dotacje podmiotowe dla ośrodków kultury znajdujących się na terenie Państwa gmin. W razie pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Jeśli macie Państwo jakieś dodatkowe pytania w tym temacie, zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top