Audit4You

Audit4You

USŁUGI DLA Audytorów

Na czym polega praca audytora śledczego?

Praca audytora śledczego polega na prowadzeniu szczegółowych analiz i kontroli finansowych oraz operacyjnych w celu wykrywania nieprawidłowości, nadużyć lub nielegalnych działań w organizacji. Audytor śledczy jest specjalistą, który zajmuje się identyfikacją i badaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, finansów czy też ogólnego funkcjonowania firmy.

Główne zadania audytora śledczego obejmują:

  1. Badanie dokumentów finansowych. Audytor śledczy analizuje dokumentację finansową, w tym rachunki bankowe, faktury, umowy i inne dokumenty, aby zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości.

  2. Śledzenie transakcji.  Przeszukuje i analizuje transakcje finansowe w celu znalezienia nielegalnych lub podejrzanych operacji.

  3. Identyfikacja ryzyka. Ocenia ryzyko związane z działalnością firmy i identyfikuj obszary, w których mogą występować potencjalne nadużycia.

  4. Współpraca z organami ścigania.  W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, audytor śledczy może współpracować z organami ścigania, dostarczając im informacje i dowody.

  5. Sporządzanie raportów.  Po przeprowadzeniu audytu śledczego audytor przygotowuje raport zawierający wnioski, rekomendacje i ewentualne dowody na wszelkie nieprawidłowości.

Praca audytora śledczego wymaga nie tylko umiejętności rachunkowych, ale także zdolności analitycznych, logicznego myślenia i znajomości procedur audytowych. Jest to istotne zadanie, mające na celu utrzymanie integralności i zgodności z prawem w działalności organizacji.

KONSULTACJE DLA AUDYTORÓW

Potrzebujesz konsultacji w swojej indywidualnej sprawie?

Kliknij w przycisk poniżej.

Szkolenia - AKADEMIA AUDYTORA ŚLEDCZEGO

Aktualnie są przez nas przygotowywane specjalistyczne szkolenia  dla audytorów między innymi z zakresu:

  • audytu ryzyka nadużyć finansowych – przepływy pieniężne
  • audyt wydatków  w świetle oceny kryterium celowości i gospodarności oraz wiele innych tematów.

Jest to wyjątkowy,  jedyny na rynku praktyczny program przygotowujący audytorów do skutecznego przeprowadzania audytów śledczych, w tym identyfikacji i wykrywania nieprawidłowości oraz przestępstw finansowych.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA BY OTRZYMAĆ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE!

Program mentoringowy

To program mentoringowy prowadzony przez mnie oraz ekspertów Audit4You  posiadających ogromną wiedze i doświadczenie w dziedzinie audytu śledczego, kontroli środków finansowych, kontroli środków publicznych, wykrywania przestępstw gospodarczych, księgowości i innych. Stanowi nieocenioną okazję dla audytorów, kontrolerów czy biegłych sądowych,  którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobyć głębszą wiedzę praktyczna w tych obszarach. Udzielamy wsparcia i wskazówek osobom mniej doświadczonym i wspieramy w ich rozwoju zawodowym.

Już wkrótce rusza nasza Akademia Audytora Śledczego !

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy z nami, napisz lub zadzwoń.

Scroll to Top