Polityka prywatności i plików cookies

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem niniejszego serwisu internetowego oraz Twoich danych osobowych jest Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa z siedzibą w Katowicach przy ul. Orkana Władysława 14, 40-553 Katowice, NIP: 5481089713, REGON: 368013546.

Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twój dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Informujemy, iż posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Twoją szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

               » występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
               » celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
               » stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
               » ewentualnym źródle pozyskania danych;

 • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy. Dane mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: kontakt@audit4you.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa w pełni respektuje prawo do prywatności użytkowników i ochrony danych technologicznych. Niniejsza polityka prywatności przedstawia informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www.biznespodlupa.com oraz www.audit4you.pl. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny www.biznespodlupa.com oraz www.audit4you.pl, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

Podczas korzystania z portalu www.biznespodlupa.com oraz www.audit4you.pl w celu złożenia zapytania, skorzystania z usług konfiguratora bądź porównywarki, pobrania materiałów elektronicznych czy zapisu na newsletter itp., możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa z siedzibą w Katowicach przy ul. Orkana Władysława 14, informuje, iż jest administratorem podanych przez użytkowników serwisu danych osobowych na podstawie:

 • (od 25 maja 2018 roku) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (ang. GDPR)
 • (do 25 maja 2018 roku) – art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Dane te mogą być przetwarzane przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa w celu świadczenia usług, archiwizacji, rozwiązywania problemów, dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz jego udoskonalania, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa, prowadzenia działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wykonywania na rzecz użytkowników innych działań, o czym informujemy podczas zbierania danych.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym firmom dla celów marketingowych. Bez uzyskania jednoczesnej zgody użytkownika, dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Podane przez użytkowników dane przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.biznespodlupa.com oraz www.audit4you.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.audit4you.pl oraz www.biznespodlupa.com, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.audit4you.pl oraz www.biznespodlupa.com.

Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa informuje o przysługującym użytkownikom na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy użytkowników. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@audit4you.pl.

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

 • dane podane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej www.audit4you.pl oraz www.biznespodlupa.com są zgodne ze stanem faktycznym,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez operatora wszelkich danych osobowych,
 • zezwala operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany w formularzu na stronie internetowej www.audit4you.pl oraz www.biznespodlupa.com  adres elektroniczny e-mail lub numer telefonu.

Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulaminem. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, produktów i usług (np. zmiany, promocje) czy niekomercyjne listy (np. życzenia).

W każdej chwili możesz się wypisać z otrzymywania wiadomości od Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa klikając w link znajdujący się w wiadomości e-mail bądź poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres barbara.ciemala@audit4you.pl

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz obrazy zawarte na stronach serwisu internetowego www.audit4you.pl oraz www.biznespodlupa.com opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych modelach, specyfikacjach, materiałach czy kolorach bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

W kwestiach nieunormowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu internetowego jest to równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Użytkownicy strony www.audit4you.pl  oraz www.biznespodlupa.com są zobowiązani do kontrolowania zmian w regulaminie.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.audit4you.pl oraz www.biznespodlupa.com, której operatorem jest Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa z siedzibą w Katowicach przy ul. Orkana Władysława.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 6.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu,
 • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową www.audit4you.pl oraz www.biznespodlupa.com 
 1. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 2. W ramach serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies)– pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 • cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies)– to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). 

Część operacji przetwarzania danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Irlandii i na Litwie:

 • system mailingowy MailerLite, którego dostawcą jest MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości,
 • usługi Google w ramach Google Analytics i Recaptcha, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

Co ważne dostawcy używanych przez serwis narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 1. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych, Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w wypadku gdy przejście na stronę Banku nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.audit4you.pl oraz www.biznespodlupa.com, z zastrzeżeniem o którym mowa w punkcie 7. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 1. Pliki cookies na stronach serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. wysyłając formularze kontaktowe lub formularze elektroniczne dotyczące produktów Barbara Ciemała Audit4You Usługi Audytu i Doradztwa, zapisując się na newsletter, pobierając pliki ze strony, korzystając z konfiguratora czy porównywarki. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 3. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 4. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

ZDJĘCIA NA STRONIE

Część zdjęć pobrana z freepik.com lub pixabay.com

Scroll to Top