Polityka prywatności

Audit4You w pełni respektuje prawo do prywatności użytkowników i ochrony danych technologicznych. Niniejsza polityka prywatności przedstawia informacje wyjaśniające zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www.audit4you.pl. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny www.audit4you.pl, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.
Podczas korzystania z portalu www.audit4you.pl w celu złożenia zapytania, pobrania materiałów elektronicznych czy zapisu na newsletter itp., możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, adres e-mail i numer telefonu.
Audit4You, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez użytkowników serwisu danych osobowych.
Dane te mogą być przetwarzane przez Audit4You w celu świadczenia usług, archiwizacji, rozwiązywania problemów, dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz jego udoskonalania, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Audit4You, prowadzenia działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wykonywania na rzecz użytkowników innych działań, o czym informujemy podczas zbierania danych.
Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym firmom dla celów marketingowych. Bez uzyskania jednoczesnej zgody użytkownika, dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.
Podane przez użytkowników dane przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.audit4you.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.
Audit4You nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.audit4you.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.audit4you.pl.
Audit4You informuje o przysługującym użytkownikom na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy użytkowników. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@audit4you.pl.
Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
• dane podane w formularzach znajdujących się na stronie internetowej www.audit4you.pl są zgodne ze stanem faktycznym,
• wyraża zgodę na przetwarzanie przez operatora wszelkich danych osobowych,
• zezwala operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany w formularzu na stronie internetowej www.audit4you.pl adres elektroniczny e-mail lub numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
Audit4You zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulaminem. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Audit4You rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, produktów i usług (np. zmiany, promocje) czy niekomercyjne listy (np. życzenia).
W każdej chwili możesz się wypisać z otrzymywania wiadomości od Audit4You klikając w link znajdujący się w wiadomości e-mail bądź poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na adres kontakt@audit4you.pl.
Wszelkie informacje, specyfikacje oraz obrazy zawarte na stronach serwisu internetowego www.audit4you.pl opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Audit4You zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych usługach, ich specyfikacji czy cenie bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników.
W kwestiach nieunormowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.  Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu internetowego jest to równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Użytkownicy strony www.audit4you.pl są zobowiązani do kontrolowania zmian w regulaminie.
Polityka dotycząca plików Cookies
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.audit4you.pl, której operatorem jest Audit4You.
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 6.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron,
• utrzymania sesji użytkownika serwisu,
• identyfikowania źródła, z jakiego użytkownik trafił na stronę internetową audit4you.pl.
4. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Audit4You nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
5. W ramach serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
• sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
• stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
• cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
6. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych, Audit4You przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, Audit4You zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Znamy również:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w wypadku gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.audit4you.pl, z zastrzeżeniem o którym mowa w punkcie 7. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
1. Pliki cookies na stronach serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. wysyłając formularze kontaktowe lub formularze elektroniczne dotyczące usług Audit4You, pobierając pliki ze strony czy zapisując się na newsletter. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
3. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
4. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

Firma Audit4You powstała dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

©2017 |Projekt: Altersitio | Wykonanie: Konten.to