Audit4You

Audit4You

Audit4You

O mnie

Ekspert ds. bezpieczeństwa finansowego biznesu

Jako właściciel firmy Audit4You współpracuję z wieloma firmami  udzielając im wsparcia w ochronie ich finansów. Dzięki moim rozwiązaniom moi klienci zabezpieczyli  kwotę około 100 mln zł przed nadużyciami oraz innymi negatywnymi zdarzeniami.

Audytorka  wewnętrzna, kontrolerka

Przeprowadziłam oraz nadzorowałam ponad 500 audytów i kontroli, które obejmowały zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne oraz spółki skarbu państwa. Moja umiejętność prowadzenia skrupulatnych analiz miała kluczowe znaczenie dla identyfikacji obszarów poprawy i skuteczności funkcjonowania audytowanych podmiotów.

Biegła sądowa z ekonomii śledczej

Wykonałam ponad 100 analiz i opinii w dziedzinie ekonomii śledczej dla kancelarii prawnych oraz wymiaru sprawiedliwości, pomagając w zrozumieniu skomplikowanych aspektów ekonomicznych w kontekście postępowań sądowych

Barbara Ciemała
Doświadczenie, któremu możesz zaufać.

Doświadczenie zawodowe

Rozpoczynając swoją ścieżkę zawodową będąc jeszcze studentką, miałam okazję zdobyć cenne doświadczenie w Domu Maklerskim Penetrator. Pracując tam, zgłębiałam tajniki dynamicznego rynku kapitałowego oraz działalności biur maklerskich.

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w Urzędzie Kontroli Skarbowej, tuż po ukończeniu Akademii Ekonomicznej. Pierwsze kroki w pracy kontrolera były dla mnie ważnym momentem, który pozwolił mi zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w świecie podatków i dotacji.

Rozpoczęcie pracy na stanowisku kontrolera państwowego w Najwyższej Izbie Kontroli było wynikiem wygrania konkursu, w którym brało udział wiele osób. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło mi wejść w inny świat kontroli oraz zdobyć perspektywę na procesy kontroli i audytu na szczeblu państwowym.

W trakcie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim miałam szansę na wykorzystanie swojego dotychczasowego doświadczenia oraz implementację standardów kontroli stosowanych w innych organach. Prowadząc wydział kontroli i audytu, zostałam w 2010 r. nazwana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów tytułem “Lidera zmian w administracji rządowej” za stworzenie nowoczesnego zespołu specjalistów, który wprowadził innowacyjne podejście do kontroli i audytu.

Rozpoczynając swoją ścieżkę zawodową będąc jeszcze studentką, miałam okazję zdobyć cenne doświadczenie w Domu Maklerskim Penetrator. Pracując tam, zgłębiałam tajniki dynamicznego rynku kapitałowego oraz działalności biur maklerskich.

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w Urzędzie Kontroli Skarbowej, tuż po ukończeniu Akademii Ekonomicznej. Pierwsze kroki w pracy kontrolera były dla mnie ważnym momentem, który pozwolił mi zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w świecie podatków i dotacji.

Rozpoczęcie pracy na stanowisku kontrolera państwowego w Najwyższej Izbie Kontroli było wynikiem wygrania konkursu, w którym brało udział wiele osób. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło mi wejść w inny świat kontroli oraz zdobyć perspektywę na procesy kontroli i audytu na szczeblu państwowym.

W trakcie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim miałam szansę na wykorzystanie swojego dotychczasowego doświadczenia oraz implementację standardów kontroli stosowanych w innych organach. Prowadząc wydział kontroli i audytu, zostałam w 2010 r. nazwana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów tytułem “Lidera zmian w administracji rządowej” za stworzenie nowoczesnego zespołu specjalistów, który wprowadził innowacyjne podejście do kontroli i audytu.

Doświadczenie menedżerskie

W trakcie 8-letniej pracy na stanowisku dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, zarządzałam pracą kilkudziesięciu kontrolerów oraz audytorów. Moja umiejętność organizacji i kierowania zespołem pozwoliła na skuteczną realizację działań kontrolnych i audytowych.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miałam okazję pełnić rolę dyrektora oraz wice-dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w ramach projektu obywatel.gov. Podczas tego zadania skutecznie zarządzałam zespołem oraz koordynowałam współpracę między ministerstwami zaangażowanymi w projekt. Moje umiejętności organizacyjne odegrały kluczową rolę w osiągnięciu celów projektowych.

Firmę Audit4You założyłam w  2017 r. Od tego czasu mam możliwość realizacji różnorodnych projektów w zakresie analiz ekonomii śledczej.  Jednym z największych był projekt realizowany w ramach jednej z największych spraw gospodarczych w kraju, do którego Firma Audit4You została wybrana spośród kilku największych firm audytorskich w kraju, a jej wybór był rezultatem wyjątkowego podejścia do analiz oraz zaawansowanej metodologii badania przyczynowo-skutkowego.

W trakcie 8-letniej pracy na stanowisku dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, zarządzałam pracą kilkudziesięciu kontrolerów oraz audytorów. Moja umiejętność organizacji i kierowania zespołem pozwoliła na skuteczną realizację działań kontrolnych i audytowych.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miałam okazję pełnić rolę dyrektora oraz wice-dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w ramach projektu obywatel.gov. Podczas tego zadania skutecznie zarządzałam zespołem oraz koordynowałam współpracę między ministerstwami zaangażowanymi w projekt. Moje umiejętności organizacyjne odegrały kluczową rolę w osiągnięciu celów projektowych.

Firmę Audit4You założyłam w  2017 r. Od tego czasu mam możliwość realizacji różnorodnych projektów w zakresie analiz ekonomii śledczej.  Jednym z największych był projekt realizowany w ramach jednej z największych spraw gospodarczych w kraju, do którego Firma Audit4You została wybrana spośród kilku największych firm audytorskich w kraju, a jej wybór był rezultatem wyjątkowego podejścia do analiz oraz zaawansowanej metodologii badania przyczynowo-skutkowego.

Certyfikaty i szkolenia

Praca w różnorodnych miejscach pozwoliła mi rozwijać się zawodowo, zdobywać wiedzę na temat różnych aspektów działalności i budować umiejętności w obszarze kontroli, audytu oraz zarządzania.

Z doświadczeniem zdobytym przez ponad 25 lat pracy, stoję po stronie firm i przedsiębiorców. 

Moim celem jest chronić pieniądze klientów przed wyciekami i błędnymi działaniami czy nieuzasadnionymi decyzjami mającymi miejsce w firmie.

„Z doświadczeniem, któremu możesz zaufać, stoję po Twojej stronie.”

Barbara Ciemała

Opinie klientów

Prywatnie:

Pasjonuję się zgłębianiem tajników ludzkiej osobowości.

Fascynuje mnie odkrywanie i stosowanie nowych metod samorozwoju.

Na co dzień praktykuję jogę Iyengara oraz medytację.

Uwielbiam nordikwalking, rolki oraz narciarstwo.

Lubię dobrą i zdrowa kuchnię.

Scroll to Top